Bảo Hành

Đối với khách hàng trong nội thành TP.HCM

Quý khách hàng sẽ được bảo hành sản phẩm tại nhà trong vòng 1 năm, tính từ thời điểm mua hàng.

Đối với khách hàng tỉnh

Quý khách hàng sẽ được bảo hành sản phẩm qua đường bưu điện

ServiceTeam