Hướng Dẫn Sử Dụng

Trong mỗi sản phẩm Nôi tự động Long Hưng đều có giấy hướng dẫn lắp ráp, sử dụng vận hành Nôi. Quý khách hàng thực hiện theo hướng dẫn để Nôi vận hành tốt nhất.

Van_hanh